כתבות הגולשים מידע כללי

ביטול טיסה – מתי הנוסע זכאי לפיצוי כספי?

בכל הנוגע לטיסות, אין דבר מאכזב ומייאש כמו טיסה שהתבטלה. במקרים כאלה, לאחר הבעת התמרמרות ארוכה, בה חישבנו התכניות שירדו, מתחילה הפרוצדורה הארוכה והמתישה של הנוסע מול חברת התעופה לקבלת הפיצוי המיוחל בגין עָגמת הנפש, בזבוז הזמן והמשאבים הרבים שירדו לטמיון. במאמר זה אנסה להסביר בתמצית את המקרים המזכים את הנוסע בפיצוי כספי בהתאם להוראות החוק.

לפרטים נוספים על פיצוי בגין ביטול טיסה

כדי להבין את גובה הפיצוי המגיע לנוסע שטיסתו בוטלה, חשוב להבין מהי ההגדרה המשפטית לכך:

סעיף 1 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012 מגדיר זאת כ"טיסה שלא התקיימה" או "טיסה שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה".

זה המקום להסביר, כי המחוקק מאפשר לחברת התעופה לבטל טיסות בתנאים מסוימים כאשר כלל האצבע הוא ככל שמועד מתן הודעת הביטול לנוסע מוקדם יותר, כך חברת התעופה יכולה להקטין את גובה הפיצוי ואפילו במקרים מסוימים היא תהיה פטורה. להלן אפרט את שלוש נקודות הזמן למתן מועד הודעת הביטול וההשלכות לגבי גובה הפיצוי הכספי המגיע לנוסע.

קטגוריה א':

אם הנוסע קיבל את הודעת הביטול למעלה מ-14 יום ממועד הטיסה המתוכננת, הוא יהיה זכאי להשבת התמורה ששולמה בגין הכרטיס אך הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי.

קטגוריה ב':

אם הנוסע קיבל הודעת ביטול בין 14 – 7 ימים טרם הטיסה, אך גם הוצעה לו טיסה חלופית שעומדת בשני התנאים המצברים הבאים: 1. הטיסה החלופית מוקדמת עד שעתיים (לעומת שעת ההמראה המקורית) 2.  מועד הנחיתה של הטיסה החלופית בנמל היעד הוא עד ארבע שעות לאחר מועד הנחיתה המקורית. במידה וחברת התעופה או המארגן הציעו חלופה שכזו לנוסע הם יהיו פטורים מלפצות את הנוסע בפיצוי כספי. אולם, אם לא הוצעה לנוסע טיסה חלופית או שהוצעה טיסה שעומדת רק בתנאי אחד אך לא בתנאי השני, הנוסע יהיה זכאי להשבת התמורה ולפיצוי כספי.

להלן אציג מקרה המדגים את קטגוריה ב' הלכה למעשה: הנוסע רכש כרטיס טיסה, ששעת ההמראה המקורית שלו הייתה קבועה לשעה 08:00. בצר לו, אחד עשר ימים לפני הטיסה הנוסע מקבל שיחת טלפון מסוכן הנסיעות ובו הוא מתבשר כי טיסתו בוטלה. אולם, במעמד ההודעה הוצעה לו טיסה חלופית ששעת המראה שלה נקבעה ל- 06:00 והנחיתה היא מוקדמת בהתאם. במידה והנוסע סירב להצעה זו, הוא לא יקבל פיצוי כספי. אולם, אם לא הייתה מוצעת לו טיסה חלופית כלל או שהוצעה לו טיסה ששעת המראה שלה נקבעה לשעה  -05:00 (דהיינו, הקדמה של למעלה משעתיים), הנוסע יהיה רשאי לסרב לקבל חלופה זאת ולעמוד על פיצוי כספי.

קטגוריה ג':

במידה והנוסע קיבל את הודעת הביטול פחות משבעה ימים טרם הטיסה, על חברת התעופה או המארגן להציע לו טיסה חלופית, ששעת ההמראה שלה הוקדמה לכל היותר בשעה אחת. בכל מקרה אחר המארגן או חברת התעופה ייאלצו לפצות את הנוסע פיצוי כספי.

על לבדוק את זכאותך לפיצוי כספי פנו לעו"ד אשר רוטבאום מומחה בתחום התיירות והתעופה במספר: 072-2700700